Мога ли да имам двойно гражданство в Русия?

Мога ли да имам двойно гражданство в Русия?Наличието на двойно гражданство е въпрос, който се решава по различен начин в различните държави. В Руската федерация такова гражданство е позволено, но в законодателството има много нюанси.

Мога ли да имам двойно гражданство в Русия?

Условията

В съдебната практика понятията двойногражданство и две националности. В първия случай гражданинът придобива второ гражданство, след като получи съответното разрешение от неговата държава. Говорейки за две или повече националности, адвокатите имат предвид ситуацията, при която дадено лице придобива второ гражданство, без да информира държавните органи на страната, от която първоначално е гражданин.

Права на руските граждани

В Русия можете да имате второ гражданство. Руски гражданин, може да реализира това право, в съответствие с 62-ти член от Конституцията. Наличието на чуждо гражданство не засяга правата на човека и не го освобождава от задълженията, които са наложени от него във връзка с присъствието на руски grazhdanstva.Chto за чуждестранни граждани и лица без гражданство, а след това те ще получат в Русия същите права и изпълняват същите задължения като граждани на Руската федерация. Изключение е създадена с федералното законодателство и международните договори на Русия.

Двойно гражданство

Такъв статут се предоставя на гражданите на държавите, с които те саРуската федерация подписа съответното споразумение за взаимно признаване на две гражданства. Двата паспорта в този случай се признават за равностойни както на Русия, така и на нейните партньори. Към днешна дата, Руската федерация има подобни споразумения с Таджикистан и Turkmeniey.Esli човек има двойно гражданство, той е надарен с правата на двете държави. Разглеждане на въпросите, свързани с данъци, социални осигуровки и военна служба, гражданите се задължава в една от тези две страни, където живее постоянно. Струва си да се отбележи, че мъжете, които са служили в една от държавите, не могат да бъдат призовани в друга държава. Децата на лица с двойно гражданство също ще се считат за граждани на двете страни.

Две националности

Законът не забранява на руски гражданин да получавагражданство на друга държава. Тя обаче не се признава в Русия и не действа на нейна територия. С други думи, ако дадено лице има гражданство не само на Руската федерация, но, да речем, на САЩ, в Русия той се смята за руски гражданин в Америка - Америка. Що се отнася до трети страни, те могат да живеят на един от наличните паспорти - изборът остава за самия човек. При придобиването на второ гражданство той не е задължен да информира руските власти за това. Освен това повечето чужди държави обикновено не информират консулствата на други страни за придобиването на гражданство.