Как законно да се оттегли капиталът за майчинство

Как законно да се оттегли капиталът за майчинствоРуската държава в продължение на няколко годиниосигурява материална подкрепа за семейства с няколко деца под формата на майчин капитал. В същото време, методите му на отнемане са стриктно предписани от държавата.

Как законно да се оттегли капиталът за майчинство

Начините за осребряване на майчинския капитал

От 2007 г., възможността за получаване на майкакапитал се появи във всички жени, които раждат или приемат второ и следващи деца. В случай, че по някаква причина жената губи правото си на държавна подкрепа, тя всъщност преминава в бащата или осиновителя на деца.

Без значение колко млади семейства искат да намерятмайчин капитал в брой, е законно да се използва само в случаите на закупуване или строителство на недвижими имоти, т.е. за подобряване на жилищните условия, както и за заплащане на образование за деца или за инвестиране в пенсия за майчинство.

Има достатъчно фирми, които предлагаттяхната помощ при бързото осребряване на капитала, човек не трябва да им се доверява, защото в по-голямата си част действията им противоречат на закона и са измами.

В случай че семейството решисамостоятелно изграждане или реконструкция на отделни къщи, след потвърждаване на собствеността на земята и сградата, тя е в състояние да издаде средства от капитала на майчинство. В началния етап на строителство се изплаща 50% от собствени средства в края - останалата част от сумата.

Напоследък доста популярен и краткосрочен период на изплащане е начинът да се купуват недвижими имоти от близките роднини. В този случай семейството получава размера на майчинския капитал.