Характеристики на социалните организации

Характеристики на социалните организации


Социалната организация е колекция от хора,които съвместно изпълняват една единствена цел и действат по определени правила и принципи. Всяка социална организация има ценности, интереси, черти, нужди и също така поставя определени изисквания към обществото. Този тип взаимоотношения обаче често се бърка с други видове системи. За да разберем най-накрая същността на социалните организации, е необходимо да знаем техните отличителни черти.Характеристики на социалните организации


инструкция


1


Способността да поддържат своята организация и да продължават да се развиват независимо от въздействието на външни и вътрешни фактори.


2


Възможност за разпределение в същия обекторганизация на една или няколко системи, необходими за постигането на определена цел. Например едно предприятие може да се счита за набор от машини, необходими за производството на части. Същевременно предприятието е система от хора, осигуряващи непрекъсната продукция на продукти.


3


Всяка социална система е различна в товачовек може напълно да осъзнае способностите си в рамките на възложената му функция. Всеки елемент от системата може да участва в получаването на желания резултат.


4


Стохастичност и сложност на функционирането. Тази функция зависи пряко от броя на взаимосвързаните елементи и системата от цели.


5


Съществува определено ниво на инерция, което позволява да се предскаже приблизителното развитие на организацията в близко бъдеще.


6


Висока надеждност на функциониращите елементи. Това свойство се определя от способността на компонентите да бъдат взаимозаменяеми. Това включва алтернативни технологии, методи за управление на бизнеса, материали и управление.


7


Наличие на обективни и субективни процеси. Първите са пряко свързани със законите на организацията и правилата за нейното функциониране. Те включват производствени цикли, синергия, пропорционалност и състава. Вторият процес зависи само от приемането на управленски решения.


8


Официални и неформални лидери. Лидерът се разбира като човек, който въплъщава ценностите и нормите на една група, а също така активно се застъпва за защитата на тези норми. Официалният лидер, по правило, се назначава от по-висш орган. Неформален лидер се избира директно от екипа. Той действа като орган и защитник.


9


Основата на всяка социална организация е малка група. Като правило това са 3-7 души, които постоянно са в взаимосвързана и допълваща работа.