Какво е социална система

Какво е социална система


Социалната система е доста сложен видчовешките отношения, което предполага определена цел. Най-често се свързва с развитието на природата, обществото или определени социални групи. Въпреки това, за да разберем напълно тази концепция, е необходимо да се вземат предвид редица факти.Какво е социална система


В най-широк смисъл, една социална система е силно организиран набор от взаимоотношения между отделните индивиди.

Системата от различни нива обаче може да се нарече социална. В зависимост от вида на организацията, мястото в обществото, целта, природата и връзката с околната среда, има 5 основни типа:

  1. Цялото общество на хората. Това включва абсолютно цялата съвкупност от хора, живеещи на Земята.
  2. Конкретна историческа общност. Това включва не само хората, но и отношенията между тях (политически, икономически, духовни и социални). Пример: американското общество.
  3. Имоти, нации, етнически групи, елити и др. Това трябва да включва всички сдружения на хора с по-нисък ред.
  4. Организация. На първо място, бизнес. Но това също включва научни организации, кредитни и финансови институции, институции и т.н.
  5. Сайтове, бригади и др. Всъщност, основните групи от хора, които работят във всяка продукция или участват в неформални организации.

Също така всяка социална система може да бъде разделена на 4 основни групи:

  • Хора. Най-важният компонент на социалната система.
  • Процеси. Това означава всички действия, свързани с политическата, икономическата, социалната или духовната сфера.
  • Домакински артикули. Те осигуряват функционирането на системата и опростяват постигането на задачата.
  • Културни и социални идеи. Това включва традиции, обичаи, ценности и т.н.