Съвет 1: Кой в Латвия има право на двойно гражданство

Съвет 1: Кой в Латвия има право на двойно гражданство


Според Mixnews на 6 септември 2012 г. СеймътЛатвия прие на второ четене закона за гражданството, който остана непроменен в продължение на 15 години. Той също така установява правилата за получаване на двойно гражданство.Кой в Латвия има право на двойно гражданство


Латвийското министерство на гражданството имиграцията води до данни, които доскоро само 30 000 души са имали двойно гражданство. Най-вече това са латвийски граждани, живеещи в САЩ, Канада, Великобритания и Австралия. Но законодателството в сила в страната в повечето случаи забранява получаването на двойно гражданство. Новият закон ще влезе в сила на 1 януари 2013 г. Според него двойното гражданство вече може да бъде депортирано от Латвия или да емигрира от 1940 г. до 1990 г. Да станат граждани на Латвия по свое желание могат да бъдат лица, притежаващи гражданство на държавите от Европейския съюз или страни, принадлежащи към блока на НАТО, както и тези, които живеят в държавите, които са сключили споразумение с Латвия за двойно гражданство. Ако страната не принадлежи към горепосоченото, за да получи разрешение за получаване на двойно гражданство, Латвия трябва да бъде пряко свързана с латвийското правителство. Приетият закон важи и за "нечленуващите", които пребивават в Латвия. Според промените гражданите на Латвия ще бъдат признати за деца на "не-граждани", родени след признаването на независимостта на Латвия от СССР (21 август 1991 г.) и постоянно пребиваващи в страната. Освен това законът предвижда приемането на латвийско гражданство за всички деца, родени в страната. Няма значение какъв вид гражданско положение имат с родителите си. Единственото предупреждение е, че родителите, които не са граждани, трябва да преподават детето на латвийски език и да внушат любов към страната, в която живеят. Съгласно действащото законодателство децата на "не-граждани" имат възможност да получат латвийско гражданство, ако родителите им подадат молби до съответните органи. Тези, които са навършили 15-годишна възраст, трябва да подадат заявленията си самостоятелно, като задължително придружават удостоверение за притежание на латвийски език.Съвет 2: Как да придобиете българско гражданство


Привлекателността на българското гражданство се крие във факта, че е много лесно да го получиш, гражданин България има право да пътува и да работи на територията на Европейския съюз през 2006 г България ниски цени, това дава възможност на руските пенсионери да живеят в достойнство в благоприятен климат.Как да придобием българско гражданство


инструкция


1


български гражданство от раждането дете получава, от когото най-малко един от родителите (или осиновителите) е гражданин България, За дете под 14 години гражданствоНеобходимо е съгласието на двамата родители, което се подава заедно със заявлението, подадено от родителя. Същото правило важи и за осиновяването на дете. Ако един от родителите на дете, което не е навършило 14 години, взема българския гражданство, детето получава автоматично. На 14-18 години се изисква съгласието на детето.


2


За да станеш гражданин България от правото на натурализация (т.е. преход към гражданство на друга държава), е необходимо да се изпълнят редица условия, съгласно Закона за българското гражданство. Първо, получи гражданство само възрастен, който е издалразрешение за постоянно пребиваване в Република България преди 5 години. Лице трябва също да има работа или постоянен доход на територията на страната и да няма данъчни вземания. На второ място, кандидатът за гражданство трябва да знае българския език и не трябва да има наказателни дела срещу него. И най-важното - желание да получи гражданство България трябва да бъдат освободени от предишното гражданствоили да има удостоверение, че към момента на получаването на новия, той ще бъде освободен от първия. По този начин, за да се получи българско гражданство, не е необходимо да имаш недвижим имот на територията на страната, но не можеш да я получиш като второ гражданство. В случай че горните условия са изпълнени, кандидатът за гражданство пише молба до Министерството на правосъдието България, Срокът за преразглеждане на заявлението е от 10 месеца до година.


3


В случай, че лице, което желае да получи българско гражданство в продължение на три или повече години, е женен за гражданин България или е роден в Република България, за да получи гражданство, той трябва да има разрешение за постоянно пребиваване в продължение на три години.


4


Ако дейността на определено лице е в сферата на специални интереси България, например икономика, наука, спорт или изкуство, това лице може да получи, по изключение, гражданство България Министерство на правосъдието България в срок до две седмици.